ADD/ADHD of hyperactieve kinderen

Kinderen met ADHD of ADD blijken in steeds meer gevallen een te hoog elektrische spanning in hun slaapkamer te hebben. Deze kinderen hebben meer moeite om in slaap te vallen. Dit komt doordat elektromagnetische en elektrische straling het lichaam letterlijk onder spanning zet. Wanneer dit bij kinderen ’s nachts het geval is, kunnen zij zich overdag slecht en kort concentreren. Dit uit zich in hyperactief gedrag. Denkt u hierbij aan kleine kinderen die te laat naar bed gaan en steeds drukker worden.

Juist voor deze groep jonge groep mensen is het belangrijk om elektrostress te verminderen door een gezonde slaapplek te creëren. Deze kinderen zijn vaak chronisch vermoeid en totaal uitgeput. Het behandelen met reguliere medicijnen, zonder de oorzaken van ADD of ADHD te onderzoeken en te verhelpen is naar onze mening geen oplossing.

Schadelijke effecten van e-smog

Elektrosmog

Elektrosmog (e-smog) is de verzamelnaam voor verschillende soorten van elektromagnetische stralingen. Deze elektrosmog verstoort uw lichaam. Doordat we steeds meer gebruik maken van elektriciteit en draadloze technologie in ons dagelijks leven, worden er in uw omgeving constant allerlei elektrische en magnetische velden afgegeven. Elektrosmog kent drie vormen:

  1. Elektrische velden (EF = Electric Fields): alle elektrische bedrading in vloeren en muren.
  2. Elektromagnetische straling (HF = High Frequency): draadloze apparaten en systemen zoals draadloze telefoons, wifi, digitale zendmasten en hoogspanningskabels.
  3. Magnetische wisselvelden (MF = Magnetic Fields): elektronische apparatuur, denk aan wekkerradio’s, elektrisch bedbodems, transformators, televisies en computers.
Elektrosmog is dus overal aanwezig. Zelfs als u uw wifi-router en alle elektronische apparaten thuis uitzet blijven er elektrische stralingsbronnen bestaan in uw directe omgeving, zoals wifi van de buren of digitale zendmasten. Er is tegenwoordig eigenlijk geen ontkomen meer aan. Naast al deze elektronische bronnen, kan uw lichaam zelfs opgeladen worden door wrijving en oppervlaktecontact. Bijna ieder mens heeft dus elektrosmog in zijn/haar lichaam zitten, ook u. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat elektrosmog een schadelijke werking heeft op uw lichaam en daardoor een negatieve invloed op uw gezondheid.

Zo veroorzaakt e-smog onder andere stress in uw zenuwstelsel. Door voortdurende inwerking van onnatuurlijke elektrische straling wordt ons lichaam dag en nacht geprikkeld en bouwt het een grote hoeveelheid spanning op. Ons lichaam probeert dit op te lossen, ook in de nacht. Dit zorgt ervoor dat uw lichaam nooit volledige kan uitrusten, en die rust is juist zo belangrijk voor uw lichaam. Nachtrust is namelijk bedoeld om uw lichaam en geest te herstellen, maar door alle elektrische spanning lukt dit niet meer. Hierdoor wordt onder andere de aanmaak van het essentiële slaaphormoon melatonine afgeremd.

Melatonine

Tijdens uw slaap wordt het belangrijke slaaphormoon melatonine aangemaakt. Dit hormoon regelt onder andere uw lichaamsritme, neemt ‘s nachts uw immuunsysteem over en maakt antistoffen voor tumoren aan. Aanmaak van melatonine vindt plaats in de pijnappelklier, een klier die een groot aantal belangrijke hormonen produceert en het regelorgaan van uw lichaam is. De pijnappelklier kan echter geen onderscheid maken tussen elektrische spanning en licht. Hierdoor wordt elektrische straling, ook wanneer deze geen warmte veroorzaakt, tijdens de slaap geïnterpreteerd als een vorm van licht.

Dit is een groot probleem. De aanmaak van melatonine vindt namelijk alleen plaats wanneer het donker is en wordt door licht weer zeer snel afgebroken. Dit is ook de reden dat er wordt aangeraden om altijd in een donkere kamer te slapen, een kleine lichtstraaltje kan er al voor zorgen dat de aanmaak van melatonine niet optimaal is. Hetzelfde geldt voor elektrische spanning, aangezien de pijnappelkleur geen onderscheid kan maken tussen deze straling en licht. Door teveel elektrische spanning ontstaat er ’s nachts in de pijnappelklier een verkeerde reactie en wordt de aanmaak van melatonine geremd. Hier zijn wetenschappers het al jaren over eens.

Gevolgen

Door de stress in uw lichaam en vermindering van melatonine worden er waarden geconstateerd die ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie als veilig worden beschouwd. Enkele schadelijke effecten van blootstelling aan elektrische spanning zijn: verzwakt geheugen, verminderde leercapaciteit, gedragsstoornissen, hoofdpijn en slapeloosheid.